Author: jpilat

Nedávno jsme spustili nový portál Archeocenta Olomouc. Původní portál je dostupný na URL: http://archive.ac-olomouc.cz....

Projekt mk čr: naki: výzkum historických cest v oblasti severozápadní moravy a východních čech Výzkum historických cest v oblasti severozápadní Moravy a východních Čech První práce zabývající se studiem historických cest vznikaly již od pol. 19. století, a to především v rámci oboru historické geografie, kde se...

V rámci projektu ESF se konal moderní archeologický výzkum na známé lokalitě v Dřevohostickém lese. O jeho cílech, metodách a budoucí publikaci se můžete dočíst v této příloze. Jako malou ochutnávku výsledků výzkumu jsme připojili stručnou prezentaci za roky 2011, 2012 a 2013. Navíc v...

Součástí projektu je archeologický výzkum v dřevohosticích Hlavní řešitel za KAR (katedru archeologie ZČU v Plzni): PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D. Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0056 Období řešení: 2011-2014   Stručný popis projektu Smyslem projektu je navázání a prohloubení spolupráce mezi univerzitami a institucemi provádějícími památkovou péči, prezentaci a popularizaci v oblasti archeologického kulturního...

Výzkum starobronzového sídlištního objektu v Oseku nad Bečvou přinesl nález pohřbu dospělého muže uloženého tak, že hlava strupem ležely pod převisem tohoto objektu. Tělo mužovo bylo do jámy ukládáno v několika krocích, pozůstalí zřejmě jeho tělo spouštěli svisle dolů nohama napřed, poté co se obě...

V únoru roku 2014 byly na lokalitě Břuchotín – Grunty zachyceny lidské kosterní pozůstatky, antropologickou laboratorní analýzou bylo pohlaví odhadnuto jako mužské, dožitý věk pak na 30 let a více (horní hranice dožitého věku nebyla odhadnuta), výška postavy byla odhadnuta na 173 cm (± 5...

Základní antropologický laboratorní výzkum spočívá: A. Mechanické očištění kosterních pozůstatků. Umývání kosterních pozůstatků ve vlažné vodě s použitím zubních kartáčků, síta (průměr: cca 2 mm) a lavoru.   B. Sušení kosterních pozůstatků. Sušení kostí probíhá ve standardní pokojové teplotě asi 2-3 dny.   C. Identifikace a rekonstrukce. K identifikaci kosterních...

V červnu roku 2016 provedli pracovníci Archeologického centra Olomouc záchranný archeologický výzkum na akci „Lutín – dostavba parkovacích zálivů v lokalitě U Kapličky“. Lokalita se nachází na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie, v místech, kde pravděpodobně stávala původní středověká ves zmiňovaná v písemných pramenech...

Parcela s archeologickými nálezy se nacházela na severním okraji obce, na sprašové pravobřežní terase zvedající se z inundace řeky Moravy, v nadmořské výšce 214 metrů....

V červnu 2016 bylo pracovníky AC Olomouc prozkoumáno 8 archeologických objektů pod stavbou nové haly na jižním okraji obce. Lokalita se nachází naproti místnímu hřbitovu, na mírném svahu obráceném k severu v nadmořské výšce 250–254 m. Drobné zlomkovité nálezy neumožňují situace spolehlivě časově zařadit....