Archive

Ročenka 2020 (Martina Kršková, Jaroslav Peška eds., Olomouc 2021) ...

Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF) 14 Křenovice – „Hradisko“ a jeho zázemí v době halštatské (Sylva Tichá-Bambasová, Olomouc 2020)   Publikace pojednává o hradišti v poloze Křenovice - „Hradisko“ v okrese Přerov, které bylo centrem sídelní aglomerace. Tato práce představuje blízké i širší společenské zázemím hradiska v době halštatské. Přílohou jsou fotograficko-kresebné tabulky...

Ročenka 2019 (Martina Kršková, Jaroslav Peška eds., Olomouc 2020)   ...

Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF) 13 Magnate Graves from Brno-Holásky 1 and 2 in the Central European Context (Zuzana Mírová, Martin Golec, Olomouc 2018)   Publikace pojednává o velmožských mohylách v Brně-Holáskách, v okrese Brno-město. Tyto mohyly byly prozkoumané I. L. Červinkou téměř před 100 lety, v roce 1925. Postupem času se staly...

Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA) V roce 2021  vyšla další čísla Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA), ročník XII/1 a XII/2 - mezinárodního odborného časopisu v oblasti mezioborové spolupráce přírodních věd a archeologie. www.iansa.eu            ...