Archive

Ročenka 2022 (Martina Kršková, Jaroslav Peška, eds., Olomouc 2023)   ...

Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF) 14 Křenovice – „Hradisko“ a jeho zázemí v době halštatské (Sylva Tichá-Bambasová, Olomouc 2020)   Publikace pojednává o hradišti v poloze Křenovice - „Hradisko“ v okrese Přerov, které bylo centrem sídelní aglomerace. Tato práce představuje blízké i širší společenské zázemím hradiska v době halštatské. Přílohou jsou fotograficko-kresebné tabulky...

Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA) V roce 2023  vyšlo další číslo Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology (IANSA), ročník XIV/1/2023 - mezinárodního odborného časopisu v oblasti mezioborové spolupráce přírodních věd a archeologie. www.iansa.eu   ...