Archive

Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF) 14 Křenovice – „Hradisko“ a jeho zázemí v době halštatské (Sylva Tichá-Bambasová, Olomouc 2020)   Publikace pojednává o hradišti v poloze Křenovice - „Hradisko“ v okrese Přerov, které bylo centrem sídelní aglomerace. Tato práce představuje blízké i širší společenské zázemím hradiska v době halštatské. Přílohou jsou fotograficko-kresebné tabulky...