Vše o Archeocentru

Informace ACO

Zde naleznete aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky ACO. Dále jsou zde k dispozici dokumenty ke stažení, plány činností a rozvoje, výroční zprávy a spousta dalšího…

Povinné informace ACO

Povinné informace

Titulek
Katalogy 8. 3. 2021
Katalogy 8. 3. 2021

Katalogy knih a nálezových zpráv

Titulek
Katalogy 8. 3. 2021
Katalogy 8. 3. 2021

Veřejné zakázky a výběrová řízení

V současnosti neprobíhá žádné výběrové řízení

Nabídka práce

Aktuálně není volné žádné pracovní místo

Když objevíte archeologický nález

Minimum pro stavebníky

Informace jsou určeny těm z Vás, kteří se musíte nejen ve své profesionální praxi chovat tak, abyste se nedostali do rozporu s celospolečenskými zájmy na úseku záchrany a ochrany archeologického kulturního dědictví. Kompletní informace si stáhněte v PDF.

Informace pro stavebníky PDF
qode-eliptic-slider
Archeologické centrum

Kdo jsme

Účelem zřízen Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, je podílet se na ochraně a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje, případně na dalším území, a to po předchozím schválení ze strany zřizovatele. Hlavní předmět činnosti spočívá v realizaci předstihových a záchranných archeologických výzkumů…

Archeo Centrum Olomouc
qode-eliptic-slider
Archeologické centrum

Historie centra

Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, vzniklo 1.1.2003 odloučením od Vlastivědného muzea v Olomouci. Navazuje na činnost v letech 1995-1998 samostatného Ústavu archeologické…

Historie centra