Antropologie

Antropologie  Antropologie jako komplexní bioarcheologická disciplína se v kombinaci s archeologií, biologií, environmentálními obory (palynologií, botanikou, pedologiií, geologií), analytickou chemií, molekulární biologií a lékařstvím věnuje studiu člověka nejen s pohledem na jeho individuálnost. Obory bioarcheologie v rámci své interdisciplinární spolupráce sledují na základě podkladů získaných archeologickým terénním výzkumem životní strategie...

Antropologie v roce 2018   Během roku 2018 byla terénním výzkumem získána série tzv. sídlištních pohřbů. Ty představují individuální nebo vícečetné kostrové pohřby uložené v objektech původně nesloužících pohřební funkci. Tyto objekty byly nejprve využívány k ekonomickému provozu sídliště – nejčastěji se jedná o zásobní jámy s hruškovitým tvarem řezu. Zkoumané...

Výzkum starobronzového sídlištního objektu v Oseku nad Bečvou přinesl nález pohřbu dospělého muže uloženého tak, že hlava strupem ležely pod převisem tohoto objektu. Tělo mužovo bylo do jámy ukládáno v několika krocích, pozůstalí zřejmě jeho tělo spouštěli svisle dolů nohama napřed, poté co se obě...

V únoru roku 2014 byly na lokalitě Břuchotín – Grunty zachyceny lidské kosterní pozůstatky, antropologickou laboratorní analýzou bylo pohlaví odhadnuto jako mužské, dožitý věk pak na 30 let a více (horní hranice dožitého věku nebyla odhadnuta), výška postavy byla odhadnuta na 173 cm (± 5...

Základní antropologický laboratorní výzkum spočívá: A. Mechanické očištění kosterních pozůstatků. Umývání kosterních pozůstatků ve vlažné vodě s použitím zubních kartáčků, síta (průměr: cca 2 mm) a lavoru.   B. Sušení kosterních pozůstatků. Sušení kostí probíhá ve standardní pokojové teplotě asi 2-3 dny.   C. Identifikace a rekonstrukce. K identifikaci kosterních...