Archeologická laboratoř

Práce v laboratoři ACO Laboratoř  Archeologického centra se zaměřuje jak na konzervaci a restaurování nálezů, tak na jejich inventarizaci, evidenci a dokumentaci. Ročně se zde zpracuje nespočetné množství materiálu z různých lokalit. Z velké části jde o keramiku (převážně části nádob, vzácněji  i plastiky, přesleny...

Archeologie Hostýna Publikace rekapitulující archeologické výzkumy na Hostýně a současný názor na ně má 61 stran textu, 40 barevných nebo černobílých obrázků, plánků a map. Anglické resumé....