Projekty

Výzkumy Archeologického centra v Olomouci na území Černé Hory V rámci česko-německo-černohorské expedice realizuje Archeologické centrum Olomouc již od roku 2019 archeologické výzkumy na území Černé Hory, a to v rámci společného projektu „Princely graves – Early Bronze Age on Adriatic coast“: ACO (doc. Jaroslav Peška) ve spolupráci s Deutsches...

Projekt preventivní archeologie       Důležitých vědeckých projektů, do nichž je zapojena i širší laická veřejnost není mnoho. Jedním z nich je i projekt Preventivní archeologie podporovaný Olomouckým krajem od roku 2011. Jejím cílem je spolupráce archeologů s dobrovolníky, kteří pomocí detektorů kovů za odborného dohledu vyhledávají,...

Projekt GA ČR (17-11711S) – Počátky kulturní krajiny na střední Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova Díky podpoře Grantové agentury České republiky GA ČR – 17 – 11711S probíhá od roku 2017 rozsáhlý interdisciplinárnímu výzkumu zaměřený na analýzu materiálu získaného z neolitické studny v Uničově. Studna...

Projekt GA ČR (17-17346S) - Moderní chemická analýza zbytků organických materiálů v archeologickém kontextu Projekt GA ČR 17-17346S 2017-2019, jehož řešitelem je PřF UPOL a spoluředitel ACO je zaměřen na vývoj a využití komplexních analytických postupů v archeologii, zejména na analýzu organických zbytků v archeologickém materiálu, včetně vývoje...

Projekt AnArbase pod záštitou grantu GA ČR (17-17346S) AnArbase je projekt, který spojuje Katedru analytické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci a Archeologické centrum v Olomouci. Vědecko-výzkumný tým: PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., Archeologické centrum Olomouc RNDr. Petr Bednář, Ph.D., Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc Lukáš Kučera, Ph.D., Katedra...