Projekt AnArbase pod záštitou grantu GA ČR (17-17346S)

Projekt AnArbase pod záštitou grantu GA ČR (17-17346S)

Projekt AnArbase pod záštitou grantu GA ČR (17-17346S)

AnArbase je projekt, který spojuje Katedru analytické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci a Archeologické centrum v Olomouci.

Vědecko-výzkumný tým:

  • PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D., Archeologické centrum Olomouc
  • RNDr. Petr Bednář, Ph.D., Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc
  • Lukáš Kučera, Ph.D., Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc
  • Klára Jagošová, Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc; Archeologické centrum  Olomouc
  • Diana Sokolovská, Katedra analytické chemie PřF UP Olomouc; Archeologické centrum Olomouc.

Náplň práce členů týmu spočívá v analýze organických reziduí z povrchů archeologických materiálů. Kromě toho se věnujeme analýze kovových předmětů pomocí rentgenflourescenční spektrometrie (XRF) na přístroji Delta Dynamic XRF, BAS Rudice s.r.o., Česká republika.

Projekt AnArbase je veden pod záštitou grantu GA ČR (17-17346S).

Příkladem dosažených výsledků je analýza bronzového předmětu labutě z lokality Liptovský Hrádok, SR. V následující tabulce je uvedeno procentuální zastoupení kovů v odebraných vzorcích. V případě že byl prvek pod detekční limit přístroje, je v příslušném políčku uvedena zkratka <LOD.

 

Kód aco Úprava Kolimátor Poznámka Obsah vybraných kovů (%)
Cu Sn Pb S Ni Ag P Fe
aco_rfa_09 odvrtáno úzký oko 88,24 10,20 0,49 0,48 0,37 0,21 0,59 <LOD
aco_rfa_10 odvrtáno úzký krk 87,76 10,24 0,45 0,26 0,39 <LOD <LOD 0,32
aco_rfa_11 odvrtáno úzký nýty 95,03 4,50 <LOD 0,15 0,32 <LOD <LOD <LOD
aco_rfa_12 odvrtáno úzký záplata 92,39 6,62 <LOD 0,22 0,20 <LOD 0,57 <LOD
aco_rfa_13 odvrtáno úzký zadní část 100,00 <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
aco_rfa_14 odvrtáno úzký zadní část 95,59 3,86 <LOD 0,23 0,33 <LOD <LOD <LOD
aco_rfa_15 odvrtáno úzký tělo 94,77 4,29 <LOD 0,30 <LOD <LOD <LOD <LOD

Procentuální zastoupení kovů v odebraných vzorcích.