Duben 2022

Stavba VTL plynovodu Moravia - katastr obce Zdounky V součinnosti se stavbou VTL plynovodu Moravia proběhl v březnu a dubnu tohoto roku záchranný archeologický výzkum na katastru obce Zdounky. V trase stavby se podařilo zachytit část žárového pohřebiště z mladší doby bronzové. Celkem bylo prozkoumáno 37 hrobů v různém stavu zachování....