Knihovna a archiv nálezových zpráv

Odborná knihovna Archeologického centra Olomouc se zaměřuje na publikace vycházející v oboru archeologie a jí příbuzným oborům.  Ve svém fondu má zařazená tuzemská i zahraniční periodika a monografie. Nově vydaná produkce je pravidelně doplňována.

 

 

 

Služby knihovny

Služby knihovny využívají hlavně interní uživatelé (zaměstnanci AC Olomouc), dále jsou služby poskytovány i externím uživatelům. Jedná se především o posluchače vysokých škol oboru archeologie a pracovníky jiných institucí v oboru. Po domluvě lze služby poskytovat i ostatním zájemcům z řad veřejnosti.

 

Stručný knihovní řád pro externí uživatele

1) Před využitím služeb knihovny je nutné vyplnit přihlášku do knihovny a dát souhlas se zpracováním osobních údajů.

2) Preferovány jsou u knih prezenční výpůjčky ke studiu v badatelně ACO. U nálezových zpráv jsou povoleny pouze prezenční výpůjčky taktéž v badatelně.

3) Knihy jsou půjčovány mimo badatelnu pouze studentům oboru archeologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. V těchto případech na dobu maximálně dvou týdnů s možností prodloužení.

4) Knihy jsou půjčovány bezplatně, čtenář je zodpovědný za poškození knihy a knihovna je oprávněna požadovat náhradu škody.

5) Knihovna nezajišťuje meziknihovní výpůjční služby.

 

Dobu Vaší návštěvy a konkrétní požadavky hlaste předem uvedené kontaktní osobě

 

Kontaktní osoba

Mgr. Martina Kršková
oddělení knihovny ACO
krskova@ac-olomouc.cz