Listopad 2023

Výzkumy Archeologického centra v Olomouci na území Černé Hory V rámci česko-německo-černohorské expedice realizuje Archeologické centrum Olomouc již od roku 2019 archeologické výzkumy na území Černé Hory, a to v rámci společného projektu „Princely graves – Early Bronze Age on Adriatic coast“: ACO (doc. Jaroslav Peška) ve spolupráci s Deutsches...