Projekt GA ČR – Počátky kulturní krajiny na střední Moravě

Projekt GA ČR – Počátky kulturní krajiny na střední Moravě

Projekt GA ČR (17-11711S) – Počátky kulturní krajiny na střední Moravě: výzkum unikátní neolitické studny z Uničova

Díky podpoře Grantové agentury České republiky GA ČR – 17 – 11711S probíhá od roku 2017 rozsáhlý interdisciplinárnímu výzkumu zaměřený na analýzu materiálu získaného z neolitické studny v Uničově. Studna byla objevena na sídlišti lidu s lineární keramikou při záchranném archeologickém výzkumu v roce 2015 a bylo z ní získáno velké množství environmentálního materiálu, který napomáhá rekonstruovat přírodní prostředí v neolitu. Projekt se zaměřuje na jeho vyhodnocení, stejně jako i na vyhodnocení dalších archeologických situací zjištěných při výzkumu nejen studny, ale i okolního sídliště. Do projektu jsou zapojeni pracovníci z Archeologického centra Olomouc, Palackého univerzity v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně, Mendlovy univerzity v Brně, Univerzity Freiburg, Archeologického ústavu Praha, Ústavu archeologické památkové péče Brno a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Kromě Uničova jsou zpracovány a vzájemně porovnávány obdobné nálezové situace objevené při výzkumech neolitických lokalit v Mohelnici, Brně–Bohunicích a Velimi. Díky dendrochronologickému datování bylo například již zjištěno stáří nejen studny v Uničově (5093–5085 př.n.l.), ale i na dalších neolitických lokalit na Moravě a v Čechách. Byl proveden i nedestruktivní geofyzikální průzkum v okolí nálezu uničovské studny, kdy bylo rozpoznáno další pokračování neolitického sídliště. Výsledky bádání jsou postupně zveřejňovány na stránkách odborných časopisů a v rámci prezentací odborných konferencí (Marek Kalábek).