Program Národní a kulturní identity NAKI II „ Moravské křižovatky“, MK ČR č. DG16P02R031

Program Národní a kulturní identity NAKI II „ Moravské křižovatky“, MK ČR č. DG16P02R031

Program Národní a kulturní identity NAKI II „ Moravské křižovatky“, MK ČR č. DG16P02R031

Ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu probíhá od roku 2016 druhá etapa projektu výzkumu starých cest „Moravské křižovatky“ v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI 2) MK ČR č. DG16P02R031. Jedná se o projekt zaměřený na průzkum regionálních i dálkových historických komunikací. Archeologické centrum se podílí na letecké prospekci a snímkování archeologických lokalit, detektorovém průzkumu a konzervaci kovových artefaktů získaných touto prospekcí. Mezi léty 2016 – 2018 bylo uskutečněno 24 letů v širokém okruhu střední, jižní a východní Moravy a východních Čech. Touto nedestruktivní cestou se podařilo objevit a nasnímat celou řadu nových ale i známých archeologických lokalit (hrady, hradiska, historická jádra měst, sídliště, pohřebiště, cesty, křižovatky, vojenská polní opevnění …). Analýzou data získaná s pomocí LIDARU byly ověřovány možné dosud neznámé archeologické lokality (mohylníky a hradiska). Detektorovou prospekcí v blízkosti archeologických lokalit a průběhu svazků starých cest byly získány nálezy napomáhající datovat tyto cesty (Marek Kalábek).