Projekt preventivní archeologie     

Projekt preventivní archeologie     

Projekt preventivní archeologie      

Důležitých vědeckých projektů, do nichž je zapojena i širší laická veřejnost není mnoho. Jedním z nich je i projekt Preventivní archeologie podporovaný Olomouckým krajem od roku 2011. Jejím cílem je spolupráce archeologů s dobrovolníky, kteří pomocí detektorů kovů za odborného dohledu vyhledávají, evidují a odevzdávají nalezené kovové předměty z kovů (železo, barevné i drahé kovy). Tímto způsobem byly získány již stovky samostatných či hromadných nálezů datované od pozdní doby kamenné až po novověk v okresech Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Mezi nálezy se vyskytují antické a středověké mince, bronzové depoty datované od starší doby bronzové po pozdní dobu bronzovou, nálezy železných zbraní datovaných od doby laténské po středověk; ojedinělé nálezy zbraní (např. sekery, meče, nože, dýky, kopí), ozdoby oděvu (jehlice, náramky, přezky, spony), polotovary a suroviny (měděné hřivny, slitky a zlomky ingotů).

Spoluprací mohou archeologové řešit různé otázky, na něž jim z kapacitních důvodů „nestačí síly“. Spolupracovníci ve svém volném čase prochází velké území, kam by noha archeologa obvykle nezavítala. Okolí známých lokalit (hradiska, pohřebiště, sídliště), okolí starých cest, svahy polí nad vodotečemi i svahy kopců v zalesněné krajině. Díky spolupracovníkům byly identifikovány nové lokality umožňující netradiční pohled na vývoj osídlení v krajině (Marek Kalábek).