Antropologie v roce 2018

Antropologie v roce 2018

Antropologie v roce 2018

 

Během roku 2018 byla terénním výzkumem získána série tzv. sídlištních pohřbů. Ty představují individuální nebo vícečetné kostrové pohřby uložené v objektech původně nesloužících pohřební funkci. Tyto objekty byly nejprve využívány k ekonomickému provozu sídliště – nejčastěji se jedná o zásobní jámy s hruškovitým tvarem řezu. Zkoumané pohřby byly datované do období neolitu (Skrbeň, Předmostí), starého bronzu (Dluhonice) a laténu (Slavonín), (Lukáš Šín).