Vše o Archeocentru

Informace ACO

Zde naleznete aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky ACO. Dále jsou zde k dispozici dokumenty ke stažení, plány činností a rozvoje, výroční zprávy a spousta dalšího…

Povinné informace ACO

Telefonní seznam

Nebyly nalezeny žádné balíčky souborů

  Povinné informace

  Katalogy knih a nálezových zpráv

  Nebyly nalezeny žádné balíčky souborů

   Veřejné zakázky a výběrová řízení

   V současnosti neprobíhá žádné výběrové řízení

   Nabídka práce

   Aktuálně není volné žádné pracovní místo

   Když objevíte archeologický nález

   Minimum pro stavebníky

   Informace jsou určeny těm z Vás, kteří se musíte nejen ve své profesionální praxi chovat tak, abyste se nedostali do rozporu s celospolečenskými zájmy na úseku záchrany a ochrany archeologického kulturního dědictví. Kompletní informace si stáhněte v PDF.

   Informace pro stavebníky PDF
   qode-eliptic-slider
   Archeologické centrum

   Kdo jsme

   Účelem zřízen Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, je podílet se na ochraně a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje, případně na dalším území, a to po předchozím schválení ze strany zřizovatele. Hlavní předmět činnosti spočívá v realizaci předstihových a záchranných archeologických výzkumů…

   Archeo Centrum Olomouc
   qode-eliptic-slider
   Archeologické centrum

   Historie centra

   Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, vzniklo 1.1.2003 odloučením od Vlastivědného muzea v Olomouci. Navazuje na činnost v letech 1995-1998 samostatného Ústavu archeologické…

   Historie centra