ARF 14 Křenovice – „Hradisko“ a jeho zázemí v době halštatské

Popis činností

Archaeologiae Regionalis Fontes (ARF) 14

Křenovice – „Hradisko“ a jeho zázemí v době halštatské

(Sylva Tichá-Bambasová, Olomouc 2020)

 

Publikace pojednává o hradišti v poloze Křenovice „Hradisko“ v okrese Přerov, které bylo centrem sídelní aglomerace. Tato práce představuje blízké i širší společenské zázemím hradiska v době halštatské. Přílohou jsou fotograficko-kresebné tabulky archeologických nálezů.

Kategorie
Aktuálně vydané knihy, Prameny regionální archeologie