Věda rýče promluvila

Popis činností

Věda rýče promluvila/ The science of the Spade Has Spoken

(Jaroslav Peška, Vendula Vránová eds., Olomouc 2016)

 

Publikace „Věda rýče promluvila“ vychází v návaznosti na 20. výročí existence Archeologického centra Olomouc. Veřejnosti textem i obrazem připomíná, proč tato organizace vznikla, k čemu slouží a jaké jsou nejdůležitější výsledky její činnosti. Obsah knihy je strukturován podle jednotlivých druhů archeologických činností (výzkum ve městech, na hradech/hradištích, výzkum sídlišť, pohřebišť, vojenských památek atd.), je doplněn o problematiku antropologie, archeozoologie a petroarcheologie, připomíná i publikační činnost, celostátní databázi archeologických památek, spolupráci s památ-kovými ústavy atd. To všechno srozumitelným jazykem a s důrazem na obrazové vyjádření. Publikace rozhodně nechce nudit, vede k zamyš-lení o vývoji střední Moravy v blízké i dávné minulosti. Kniha je psána v českém a anglickém jazyce.

Kategorie
Knihy mimo edici