Vše o Archeocentru

Informace ACO

Zde naleznete aktuální výběrová řízení a veřejné zakázky ACO. Dále jsou zde k dispozici dokumenty ke stažení, plány činností a rozvoje, výroční zprávy a spousta dalšího…

Povinné informace ACO

Telefonní seznam

Kontakty 24. 8. 2022

  Povinné informace

  Nebyly nalezeny žádné balíčky souborů

   Katalogy knih a nálezových zpráv

   Nebyly nalezeny žádné balíčky souborů

    Veřejné zakázky a výběrová řízení

    V současnosti neprobíhá žádné výběrové řízení

    Nabídka práce

    Aktuálně není volné žádné pracovní místo

    Když objevíte archeologický nález

    Minimum pro stavebníky

    Informace jsou určeny těm z Vás, kteří se musíte nejen ve své profesionální praxi chovat tak, abyste se nedostali do rozporu s celospolečenskými zájmy na úseku záchrany a ochrany archeologického kulturního dědictví. Kompletní informace si stáhněte v PDF.

    Informace pro stavebníky PDF
    qode-eliptic-slider
    Archeologické centrum

    Kdo jsme

    Účelem zřízen Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, je podílet se na ochraně a záchraně movitých a nemovitých archeologických památek na území Olomouckého kraje, případně na dalším území, a to po předchozím schválení ze strany zřizovatele. Hlavní předmět činnosti spočívá v realizaci předstihových a záchranných archeologických výzkumů…

    Archeo Centrum Olomouc
    qode-eliptic-slider
    Archeologické centrum

    Historie centra

    Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace, vzniklo 1.1.2003 odloučením od Vlastivědného muzea v Olomouci. Navazuje na činnost v letech 1995-1998 samostatného Ústavu archeologické…

    Historie centra