Antropologie

Archeologie Hostýna Publikace rekapitulující archeologické výzkumy na Hostýně a současný názor na ně má 61 stran textu, 40 barevných nebo černobílých obrázků, plánků a map. Anglické resumé....

Archeologie Hostýna Publikace rekapitulující archeologické výzkumy na Hostýně a současný názor na ně má 61 stran textu, 40 barevných nebo černobílých obrázků, plánků a map. Anglické resumé....

Výzkum starobronzového sídlištního objektu v Oseku nad Bečvou přinesl nález pohřbu dospělého muže uloženého tak, že hlava strupem ležely pod převisem tohoto objektu. Tělo mužovo bylo do jámy ukládáno v několika krocích, pozůstalí zřejmě jeho tělo spouštěli svisle dolů nohama napřed, poté co se obě...

V únoru roku 2014 byly na lokalitě Břuchotín – Grunty zachyceny lidské kosterní pozůstatky, antropologickou laboratorní analýzou bylo pohlaví odhadnuto jako mužské, dožitý věk pak na 30 let a více (horní hranice dožitého věku nebyla odhadnuta), výška postavy byla odhadnuta na 173 cm (± 5...

Základní antropologický laboratorní výzkum spočívá: A. Mechanické očištění kosterních pozůstatků. Umývání kosterních pozůstatků ve vlažné vodě s použitím zubních kartáčků, síta (průměr: cca 2 mm) a lavoru.   B. Sušení kosterních pozůstatků. Sušení kostí probíhá ve standardní pokojové teplotě asi 2-3 dny.   C. Identifikace a rekonstrukce. K identifikaci kosterních...