Author: jpilat

Výzkum starobronzového sídlištního objektu v Oseku nad Bečvou přinesl nález pohřbu dospělého muže uloženého tak, že hlava strupem ležely pod převisem tohoto objektu. Tělo mužovo bylo do jámy ukládáno v několika krocích, pozůstalí zřejmě jeho tělo spouštěli svisle dolů nohama napřed, poté co se obě...

V únoru roku 2014 byly na lokalitě Břuchotín – Grunty zachyceny lidské kosterní pozůstatky, antropologickou laboratorní analýzou bylo pohlaví odhadnuto jako mužské, dožitý věk pak na 30 let a více (horní hranice dožitého věku nebyla odhadnuta), výška postavy byla odhadnuta na 173 cm (± 5...

Základní antropologický laboratorní výzkum spočívá: A. Mechanické očištění kosterních pozůstatků. Umývání kosterních pozůstatků ve vlažné vodě s použitím zubních kartáčků, síta (průměr: cca 2 mm) a lavoru.   B. Sušení kosterních pozůstatků. Sušení kostí probíhá ve standardní pokojové teplotě asi 2-3 dny.   C. Identifikace a rekonstrukce. K identifikaci kosterních...

V červnu roku 2016 provedli pracovníci Archeologického centra Olomouc záchranný archeologický výzkum na akci „Lutín – dostavba parkovacích zálivů v lokalitě U Kapličky“. Lokalita se nachází na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie, v místech, kde pravděpodobně stávala původní středověká ves zmiňovaná v písemných pramenech...

Parcela s archeologickými nálezy se nacházela na severním okraji obce, na sprašové pravobřežní terase zvedající se z inundace řeky Moravy, v nadmořské výšce 214 metrů....

V červnu 2016 bylo pracovníky AC Olomouc prozkoumáno 8 archeologických objektů pod stavbou nové haly na jižním okraji obce. Lokalita se nachází naproti místnímu hřbitovu, na mírném svahu obráceném k severu v nadmořské výšce 250–254 m. Drobné zlomkovité nálezy neumožňují situace spolehlivě časově zařadit....

OLOMOUC-BĚLIDLA, ulice JEREMENKOVA Během rekonstrukce železniční stanice v Olomouci byly dne 22. února roku 2016 v liniovém výkopu zachyceny lidské kosterní pozůstatky (obr. 1). Místo nálezu bylo ztotožněno s místem bývalého novověkého hřbitova. Archeologické centrum Olomouc zde provedlo záchranný archeologický výzkum, v průběhu kterého se podařilo zachytit celkem 14 pohřbů...