Lutín

Lutín

V červnu roku 2016 provedli pracovníci Archeologického centra Olomouc záchranný archeologický výzkum na akci „Lutín – dostavba parkovacích zálivů v lokalitě U Kapličky“. Lokalita se nachází na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie, v místech, kde pravděpodobně stávala původní středověká ves zmiňovaná v písemných pramenech již v roce 1234. Archeologický výzkum zde zachytil 6 sídlištních jam, převážně zásobního charakteru, datovaných do 14. století. Ze zásypů byla vyzvednuta keramika typická pro toto období, mazanice, zvířecí kosti a několik železných artefaktů.

Vendula Vránová