Hněvotín

Hněvotín

Hněvotín (okr. Olomouc)

Horní slavonínská. Latén. Pohřebiště? Sídliště.

V červnu 2016 bylo pracovníky AC Olomouc prozkoumáno 8 archeologických objektů pod stavbou nové haly na jižním okraji obce. Lokalita se nachází naproti místnímu hřbitovu, na mírném svahu obráceném k severu v nadmořské výšce 250–254 m. Drobné zlomkovité nálezy neumožňují situace spolehlivě časově zařadit.

Dva z objektů (6 a 7) představují v půdorysu čtvercové žlaby s orientací V – Z (azimut 82,55°) a rozměry 7,5 × 7,1 m (obj. 6) a VSV–ZJZ (azimut 72,73°) s rozměry 6,3 × 6 m (obj. 7). Šířka žlabů dosahovala 0,45–0,92 m u obj. 6 a 0,7–0,75 m u objektu 7. Hloubka žlabů činila u objektu 6: 0,3–0,47 m a u objektu 7: 0,3–0,35 m. Profily objektů měly podobu rozevřeného písmene V – tedy hrotitého příkopu. Analogické čtyři objekty byly prozkoumány na nedaleké lokalitě Olomouc–Slavonín 1 „U hvězdárny“ v roce 2000 (Kalábek–Tajer–Vitula 2001). Zde byl uprostřed obdobného čtvercového žlábku nalezen laténský kostrový hrob, který situaci datoval. Zda–li se v našem případě jedná o pozůstatek pohřebiště či kultovních objektů, zůstane nerozřešeno.

Marek Kalábek