Archeologický výzkum na katastrálním území Čeradice

Archeologický výzkum na katastrálním území Čeradice

Archeologický výzkum na katastrálním území Čeradice (úsek D35- 5E)

Během výzkumu byly pravděpodobně zachyceny dvě lokality. První, zatím nedatovaná lokalita je patrně sídelního charakteru. Díky nálezům zachovaných dřev ze zde objevené studny bude možné lokalitu dendrochronologicky datovat.

Další situaci už je možné předběžně datovat do pozdní doby bronzové, a to díky typické keramice a bronzovým artefaktům. Jedná se o sídliště s několika usedlostmi, které sestávaly z nadzemních sloupových staveb, v několika případech snad i jednotlivých zahloubených staveb. V blízkosti těchto celků byly zachyceny kumulace zásobních jam (Michaela Dvořáková).