Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Roveň

Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Roveň

Archeologický výzkum na katastrálním území Horní Roveň (úsek D35- 5D)

Během záchranného archeologického výzkumu byly zachyceny vrstvy datované do raného až počátku vrcholného středověku (11. – 13. století). Tyto situace lze interpretovat jako erozní splachy z nejspíše již zaniklé lokality. Význam tohoto místa patrně souvisel se zpracováním železa, jak mohou dokládat četné nálezy odpadního materiálu – strusky. Kontakty tohoto místa s okolím snad můžeme doložit pomocí objevených mincí, které souvisejí se zachycenými cestami. Protože zpracování je teprve v počátcích, datace a interpretace jsou zatím pouze předběžné (Michaela Dvořáková).