Archeologický výzkum na katastrálním území Svobodné Dvory

Archeologický výzkum na katastrálním území Svobodné Dvory

Archeologický výzkum na katastrálním území Svobodné Dvory (úsek D11- 06-2)

V průběhu výstavby trasy dálnice D11 v úseku 06_2, který spadá do katastrálního území Svobodných Dvorů, byly pracovníky Archeologického centra v Olomouci mimo jiné zachyceny zbytky barokního statku. Archeologický záchranný výzkum probíhal od dubna 2017 do poloviny dubna roku 2018. Od května 2018 na tento výzkum navazuje laboratorní zpracování. Na ploše o velikosti necelých 13 hektarů a o délce 1,9 kilometrů bylo prozkoumáno asi 450 archeologických objektů. Největším podílem jsou zastoupeny objekty spadající do novověku, které můžeme přiřadit k zaniklému statku. Dále zde byly odkryty zbytky pravěkého sídliště spadajícího s největší pravděpodobností do doby bronzové (2300 př. n. l. – 800 př. n. l). Prozkoumány byly i tři pravěké hroby.

Statek samotný se nachází vzdušnou čarou necelý kilometr jihozápadně od Svobodných dvorů při komunikaci vedoucí k budovám firmy ATM. Vzhledem k nalezeným pozůstatkům nádob můžeme říci, že byl využíván od konce 18. století do nedávné doby. Kromě tří budov bylo zdokumentováno i třicet objektů, včetně jámy na hašení vápna a několika odpadních jam s množstvím zvířecích kostí, ze kterých převažovaly kosti domácích druhů – tura, koně, ovce/kozy. Práce se soustředily výhradně na prostor bývalého statku, kde se podařilo odkrýt zbytky obytné budovy, chléva a tří sklepů. V prostoru obytného domu byl nalezen relikt otopného zařízení pravděpodobně kamen.

Nedaleko statku bylo zachyceno více než 40 sídlištních a výrobních objektů. Mimo jiné zde bylo identifikováno pět ohnišť, odpadní jáma a dvě menší jámy, které byly pravděpodobně využívány k těžbě hlíny (2 m x 1,5 m a 10 m x 5 m). S přihlédnutím k malému množství nálezů (20 ks keramických zlomků), je možné lokalitu datovat pouze rámcově do doby bronzové (Veronika Rohanová).