ARCHEO

Záchranný archeologický výzkum v poloze „Malé Předmostí 7“ Předmětná lokalita se nachází na říční terase řeky Bečvy, situované na západním okraji města Přerova, v blízkosti městské části Předmostí. Nadmořská výška zkoumané polohy se pohybuje v rozmezí 224 – 225 m. Trať „Malé Předmostí“ dále navazuje na tratě „Široký“...

Archeologie Hostýna Publikace rekapitulující archeologické výzkumy na Hostýně a současný názor na ně má 61 stran textu, 40 barevných nebo černobílých obrázků, plánků a map. Anglické resumé....